31 Maig

Dia Mundial Sense Tabac

Inici » noticia2

Dia Mundial Sense Tabac


El pròxim 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac a tot el món. Aquesta commemoració té l'objectiu de recordar-nos la importància i els beneficis de viure en ambients lliures del fum del tabac.

L’últim informe de l’Observatori Espanyol de les drogues i les addiccions, publicat l’any 2020, revela que l’edat mitjana en l’inici en el consum de les diferents drogues es retarda lleugerament respecte a informes anteriors. No obstant això, l’inici del consum de drogues legals i il·legals continua donant-se en l’etapa de l’adolescència, situant-se el consum del tabac i l’alcohol al voltant dels catorze anys, i el cànnabis entre els 14 i 15 anys.

És per aquest motiu que un dels objectius del II Pla Municipal de Prevenció de Conductes Additives de l’Ajuntament de Gandia és prevenir i disminuir les conductes addictives de la població adolescent de la nostra ciutat mitjançant activitats de caràcter preventiu en l’àmbit educatiu, entre altres. El V Concurs “Gandia lliure de fum de tabac” s’emmarca dins d’aquest objectiu, essent la nostra finalitat desenvolupar una activitat creativa que permeta la reflexió de l’alumnat envers el tabac i el seu impacte.

Considerem que l’edat idònia per plantejar aquesta qüestió és just abans de l’edat mitjana d’inici del consum de tabac, la franja compresa entre els 12 i 14 anys, proposant un espai de diàleg on els i les adolescents puguen valorar les conseqüències del tabac i generant el seu propi criteri i punt de vista front aquesta droga.

Per aquest motiu, l'Àrea de Sanitat i Polítiques Saludables, Mediació i Convivència, Relacions Internacionals i Agermanaments, Gent Gran i Centres de Convivència, Infància i Benestar Animal, a través de la UPCCA i el Centre Salut Pública de Gandia, organitzen aquest Concurs de Cartells baix el lema "GANDIA LLIURE DE FUM DE TABAC", amb la finalitat de sensibilitzar i prevenir el consum de tabac en la població jove.

Els objectius d'aquest concurs són estimular la prevenció del tabaquisme entre l'alumnat d'ESO, garantir un entorn escolar lliure de fum, desenvolupar conductes saludables entre la població adolescent i retardar l'edat d'inici en el consum de tabac.

Podrà participar-hi tot l'alumnat d'entre 12 i 14 anys que curse els estudis en qualsevol centre educatiu de Gandia. Cada concursant presentarà un dibuix que done suport la frase "Per a mi, el 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac, significa...".

Els dibuixos han de ser originals, presentant un únic treball per persona, essent la tècnica de dibuix lliure i s'haurà de presentar en paper DIN A-4.

Els treballs es realitzaran als centres escolars, essent el termini de presentació des del dia 26 d'abril fins al 17 de maig, ambdós incloso.

Tots els cartells presentats s'exposaran a la planta baixa de l'Ajuntament i podran ser visitats des del 24 fins al 31 de maig.

S'atorgaran dos premis, una tauleta tàctil per al 1r premi i un lot de llibres per al 2n premi. A més, el cartell guanyador s'utilitzarà per a la promoció o difusió de la UPCCA i per commemorar el Dia Mundial sense Tabac de l'any vinent.

El lliurament dels premis es realitzarà el dilluns 31 de maig, al saló Laval de l’Ajuntament, amb l’acte que culminarà la commemoració d’aquest dia.