Què és la upcca?

Què fem? i Qui som?.

Inici » upcca

La UPCCA és un servei integrat

La UPCCA és un servei integrat dins de l’Àrea de Sanitat i Polítiques Saludables de l’Ajuntament de Gandia i depenent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Desenvolupa actuacions de prevenció i disminució de riscos associats al consum de drogues, tan legals com il·legals, així com altres conductes addictives, en els àmbits escolar, familiar i comunitari.

La seua finalitat és el desenvolupament de les accions necessàries per a evitar o minimitzar l’ús i abús de drogues i altres comportaments addictius en la població general, així com la reducció dels riscos i els danys que d’això poguera generar-se.

La UPCCA ofereix un marc municipal d’actuacions ordenat de les polítiques sobre drogues i altres conductes addictives, les mesures del qual permeten donar resposta a la demanda i necessitats de la ciutadania objecte de protecció en aquesta matèria.

Les actuacions de la UPCCA es divideixen en tres àmbits:

Prevenció universal

Prevenció universal, la qual abraça l’àmbit escolar, familiar i comunitari en general.

Des d'aquesta perspectiva, realitzem accions destinades a l'alumnat de centres educatius, professorat, pares i mares, i població en general. Aquestes accions consisteixen en col·loquis, campanyes de sensibilització respecte a conductes addictives, oferiment d'activitats d'oci i temps lliure alternatius, etc.

Prevenció selectiva, destinada a grups o col·lectius socials que presenten major vulnerabilitat al consum de drogues i altres conductes addictives, per comptar amb més factors de risc.

En aquest tipus de prevenció, realitzem accions més concretes, col·laborant amb agents socials que treballen amb aquests col·lectius, oferint suport, col·loquis i espais on compartir necessitats i recerca de solucions.

Prevenció indicada, dirigit a joves que han experimentat amb drogues i/o mostren conductes problemàtiques associades a l’addicció.

Amb aquestes accions, oferim atenció i informació tant a la persona afectada com a la seua família i entorn més pròxim.